مدل‌های مکان‌یابی
ارائه یک رویکرد برنامه ‏ریزی تصادفی دو مرحله ‏ای برای طراحی شبکه زنجیره تأمین تاب‏ آور دارو: مطالعه موردی کووید-19

علیرضا روشنی؛ محمدرضا غلامیان؛ مهسا عربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.315105.1527

چکیده
  هدف: با توجه به افزایش پیچیدگی‏های ناشی از عدم ‏قطعیت و تأثیرات آن در شبکه ‏های زنجیره تأمین، بسیاری از محققین به استفاده از رویکردهای تقابلی با عدم‏ قطعیت داده ‏ها روی آورده‏ اند. به علاوه، وقوع هرگونه اختلال در شبکه‏ های توزیع، می‏تواند خسارت‏های جبران‏ ناپذیری به بار بیاورد. بنابراین اتخاذ استراتژی‏های مناسب ...  بیشتر