بهینه سازی با روش های عددی
براورد پارامترها با استفاده از الگوریتم EM و بهینه‌کردن طرح آزمون عمر شتابیده تنش ثابت با پارامترهای غیر ثابت تحت سانسور فزاینده نوع اول

نوشین حکمی پور

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 570-591

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.287322.1405

چکیده
  هدف: در این مقاله آزمون عمر شتابیده تنش ثابت k مرحله‌ای تحت سانسور فزاینده نوع اول، برای توزیع لومکس در حالتی که هر دو پارامتر آن غیر ثابت هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مقاله براورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم EM و بهینه کردن طرح چنین آزمونی است.روش‌شناسی پژوهش: اغلب آزمون‌های طول عمر به مدت زمان زیادی جهت انجام ...  بیشتر

بهینه سازی با روش های عددی
کاربرد الگوریتم نیوتن رافسون به‌عنوان یک‌روش عددی در برآورد بیش‌ترین درست‌نمایی

عباس پرچمی؛ مجید دوست محمدی؛ ماشاالله ماشین‌چی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 402-412

https://doi.org/10.22105/dmor.2019.77084

چکیده
  روش نیوتن که مشهور‌ به الگوریتم نیوتن رافسون نیز می‌باشد، به‌عنوان یکی‌از کار‌آمدترین روش‌های عددی در ریاضیات، برای تقریب زدن ریشه‌ی معادلات غیر خطی روی میدان اعداد حقیقی شناخته شده است. در این‌مقاله پس از بیان و تفسیر این‌روش، به یکی‌از پرکاربردترین موارد استفاده‌ی آن در علم آمار، یعنی برآورد پارامترهای مجهول جامعه به‌روش ...  بیشتر