مدل‌های حمل و نقل
1. روش آزادسازی لاگرانژ برای حل مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت

علی محمودی راد؛ حامد انصوری سواری

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 128-137

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.67220

چکیده
  در این مقاله، مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت که نوع خاصی از مسئله حمل‌ونقل با هزینه ثابت می‌باشد، توسعه داده‌شده است.  در مسئله توزیع چند محصولی با هزینه ثابت، محصولات از مبدأ با هزینه مستقیم و ثابت حمل و باحالت حمل مختلف به مقصدها ارسال می­شوند. این مدل، به‌منظور تأمین تقاضای هر مشتری، مقدار حمل کالاها در این مسیرها را ...  بیشتر