داده‌کاوی و مفاهیم مربوط به آن
ارایه‌ روشی جدید برای بهره‌‌گیری از یادگیری ماشین در فرآیند بهینه‌سازی سبد سهام

سامان هراتی زاده؛ فاطمه رضایی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 527-539

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.307005.1488

چکیده
  هدف: انتخاب سهام برای قرار گرفتن در یک سبد سهام و هم‌چنین تخصیص میزان مناسبی از سرمایه به هر یک از سهام درون سبد، چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در بازار سهام هستند. تاکنون در پژوهش‌های متعددی از روش‌های پیشرفته یادگیری ماشین برای انتخاب سهام درون سبد سهام استفاده شده است، استفاده از ظرفیت‌های یادگیری ماشین در فرآیند تخصیص کارآمد سرمایه ...  بیشتر

مدل‌های زمان‌بندی
زمانبندی کار کارگاهی بلادرنگ و نگهداری و تعمیرات پیشگویانه پویا با استفاده از یادگیری ماشین

هائد توکلی مقدم؛ سید حسام الدین ذگردی؛ محمدرضا امین ناصری

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 496-515

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.310377.1504

چکیده
  هدف: در این مقاله، پس از به دست آوردن مدل یادگیری تقویتی زمانبندی با در نظر گرفتن نت پیشگویانه، چندین رویکرد ابتکاری برای ارزیابی مدل مطرح شده است. برای اینکه یک مدل یادگیری تقویتی آموزش داده شود، باید تابع پاداش و زیان آن با توجه به شرایط محیط کارگاه، تعیین شود. روش‌شناسی پژوهش: این مدل یادگیری در حالت های مختلف ورود کار به کارگاه ...  بیشتر