تحلیل پوششی داده ها
1. ارزیابی کارایی و رتبه‌بندی شعب یک بانک خصوصی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دومرحله‌ای و تکنیک رتبه‌بندی بردا

احسان واعظی؛ مهدی معمارپور

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1396، ، صفحه 116-129

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.55774

چکیده
  بانک‌ها ازجمله مراکز اقتصادی کشور به‌حساب می‌آیند که عملکرد آن‌ها درزمینه افزایش بهره‌وری و کارایی، موجب توسعه اقتصادی کشور می‌شود. بر این اساس، بررسی وضعیت عملکردی و کارا بودن یک بانک متاثر از عملکرد و کارایی شعب آن خواهد بود. هدف از این مقاله، بررسی کارایی و رتبه‌بندی  121 شعبه بانک شهر در استان تهران می‌باشد. برای این منظور ...  بیشتر