داده‌کاوی و مفاهیم مربوط به آن
ارایه‌ روشی جدید برای بهره‌‌گیری از یادگیری ماشین در فرآیند بهینه‌سازی سبد سهام

سامان هراتی زاده؛ فاطمه رضایی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 527-539

https://doi.org/10.22105/dmor.2022.307005.1488

چکیده
  هدف: انتخاب سهام برای قرار گرفتن در یک سبد سهام و هم‌چنین تخصیص میزان مناسبی از سرمایه به هر یک از سهام درون سبد، چالش‌های جدی سرمایه‌گذاری در بازار سهام هستند. تاکنون در پژوهش‌های متعددی از روش‌های پیشرفته یادگیری ماشین برای انتخاب سهام درون سبد سهام استفاده شده است، استفاده از ظرفیت‌های یادگیری ماشین در فرآیند تخصیص کارآمد سرمایه ...  بیشتر