تصمیم‌گیری چند شاخصه
شناسایی و اولویت‌بندی استراتژی‌های ورود به بازارهای بین‌المللی در صنعت پلاستیک با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

سید علی دلبری؛ علیرضا داودی؛ نیلوفر فیروزه

دوره 7، شماره 4 ، آبان 1401، ، صفحه 550-568

https://doi.org/10.22105/dmor.2021.270706.1309

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت ­بندی استراتژی ­های ورود به بازارهای بین­ المللی در صنعت پلاستیک است.روش‌شناسی پژوهش: روش تحقیق این پژوهش، روش اکتشافی- توصیفی می­باشد و جامعه آماری آن دربرگیرنده مدیران و کارشناسان شرکت­ های کوچک و متوسط در صنعت پلاستیک می­باشد که عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بجنورد هستند. روش ...  بیشتر