مقاله پژوهشی بهینه سازی غیر خطی
1. روشی برای تعیین مجموعه جواب‌های مسائل بهینه‌سازی غیرمحدب از طریق مسئله‌ی دوگان متناظرشان

نرگس عرب الجدیدی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 197-208

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2019.189959.1123

چکیده
  دراین مقاله، روشی برای تعیین مجموعه‌جواب‌های کلاسی از مسائل بهینه‌سازی غیرمحدب را از طریق مسئله‌ی دوگان متناظرشان ارائه می‌دهیم. درواقع مسئله‌ی بهینه‌سازی مقیدی که درنظر می‌گیریم دارای توابع محدب‌نما و موضعاً لیپ‌شیتز هستند که لزومامحدب و هموار نیستند و دسته‌ی وسیعی از توابع غیرمحدب غیرهموار را شامل می‌شوند. در روش پیشنهادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بهینه سازی خطی
2. ارائه روشی برای انتخاب کوتاه ترین مسیر مقید با استفاده از برش های منطقی

سجاد مرادی؛ غلامرضا کرمعلی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 209-220

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2019.193389.1126

چکیده
  مسئله‌ی کوتاه­ترین مسیر یکی از مسائل کلاسیک و پرکاربرد بهینه‌سازی است که الگوریتم­های کارآمدی برای آن ارائه شده است. در این مسئله شبکه­ای شامل مجموعه­ای از نقاط و کمان­های بین آن­ها در‌نظر گرفته شده و به هر کمان پارامتری مانند طول، هزینه یا زمان طی مسیر نسبت داده می­شود. هدف اصلی مسئله، یافتن کوتاه­ترین یا کم­هزینه­ترین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدل‌های مکان‌یابی
4. مکان یابی چند هدفه در لجستیک امداد رسانی با در نظر گرفتن زیر ساخت های شهری

رضا حسن زاده؛ شیرین علیزاده

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 232-245

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2019.192478.1125

چکیده
  بحران‌ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ به‌طور طبیعی ﻳﺎ ﺑﻪ‌وسیله‌ی ﺑﺸﺮ، به‌طور ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﻳﺎ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭت فزاﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ‌ﻭﺟﻮﺩ میﺁﻳﺪ و ﺑﺮﺍی برطرف‌کردن ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ اقدامات ﺍﺿﻄﺮﺍﺭی و ﺍﺳﺎسی می‌باﺷﺪ. هنگامی که بحران اتفاق می‌افتد مکان انبارهای ازقبل تعیین ‌شده، نقش مهمی در امداد‌‌رسانی خواهد ‌داشت، بنابراین انتخاب محل‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی استراتژیک
5. کاربست BSC و روش‌های نوآورانه توسعه‌یافته در حسابداری مدیریت و تصمیم‌های استراتژیک سنجش عملکرد

فریدون رهنمای‌رودپشتی؛ محسن ایمنی؛ شادی صیادمنش

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 246-261

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.215116.1135

چکیده
  ارزیابی متوازن به‌عنوان یک ابزار ارزیابی استراتژیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و پیشنهاد می‌کند عملکرد تمامی سازمان‌ها نباید فقط از طریق معیارهای مالی موردبررسی قرار گیرد، بلکه می‌بایست معیارهای غیرمالی نیز در‌نظر گرفته شود. مفهوم BSC گستره بزرگ‌تری از بخش کسب‌وکار را در برمی‌گیرد. با این‌ وجود، ارزیابی متوازن در عمل بسیار پیچیده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کنترل بهینه
6. طراحی کنترل بهینه برای سیستم های منفرد خطی نامتغیر با زمان با استفاده از توابع متعامد

حمید طباطبایی؛ مهدی معماری

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 262-275

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2019.184852.1119

چکیده
  حل مسائل کنترل بهینه‌‌یسینگولار به‌روش کلاسیک دارای پیچیدگی­‌بهینه‌سازیی است که برای ساده‌تر‌شدن حل این گونه مسائل با  تقریب توابع موجود در مسئله با پایه‌ی ‌بهینه‌سازی متعامد به‌جای حل دستگاه معادله‌ی دینامیکی یک سری مسئله‌ی استاتیکی حل می‌شود. این مقاله با استفاده از خصوصیات عملگر‌بهینه‌سازی ماتریسیویولت لژاندر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی - کاربردی تصمیم گیری در کسب و کارهای نوین
7. تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور بر اساس مدل دنیسون

زهرا دانش؛ هادی شیرویه زاد؛ نگین برجیس

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1398، صفحه 276-290

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2019.199628.1129

چکیده
  فرهنگ سازمانی از ارزش‌های اصلی است که در یک سازمان وجود دارد و سبب تمایز سازمان‌ها از هم می‌شود. فرهنگ سازمانی در ارتقا کیفیت ارائه خدمات نقش زیر‌بنایی ایفا می‌کند و موجب تقویت انسجام، افزایش بهره‌وری و نوآوری در سازمان می‌شود. پژوهش فعلی با ‌‌هدف تعیین سطح فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور با استفاده از الگوی دنیسون انجام شده‌ است. ...  بیشتر