انتخاب بهینه گره عالی در شبکه های نقطه به نقطه با استفاده از الگوریتم SG-2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.


عنوان مقاله [English]

The optimistic super-peer selection in P2P Network using SG-2 algorithm

نویسنده [English]

  • Javad Pourqasem
Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Guilan University, Rasht, Iran.