ارائه روشی برای انتخاب کوتاه ترین مسیر مقید با استفاده از برش های منطقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2019.193389.1126

چکیده

مسئله کوتاه ترین مسیر یکی از مسائل کلاسیک و پرکاربرد بهینه سازی است که الگوریتم های کارآمدی برای آن ارائه شده است. در این مسئله شبکه ای شامل مجموعه ای از نقاط و کمان های بین آن ها در نظر گرفته شده و به هر کمان پارامتری مانند طول، هزینه یا زمان طی مسیر نسبت داده می شود؛ هدف اصلی مسئله یافتن کوتاه ترین یا کم هزینه ترین مسیر بین دو نقطه مشخص است. با در نظر گرفتن پارامتر دیگری برای هر یک از کمان ها و اضافه کردن یک محدودیت دیگر، به صورت قید ظرفیت، مسئله به شرایط واقعی نزدیک تر خواهد شد. این مسئله توسعه داده شده به مسئله کوتاه ترین مسیر مقید معروف است که پیچیدگی بالاتری دارد و برای حل آن به الگوریتم های کارآمدی نیاز است. در این مطالعه یک روش حل برای این مسئله ارائه شده است که قادر است در مدت زمان کوتاهی به جواب بهین برسد. در این روش از یک الگوی تکراری حل مدل آزاد شده و اضافه کردن برش های منطقی در هر تکرار استفاده می شود. نتایج پیاده سازی الگوریتم ارائه شده بر روی شبکه های مختلف کارایی آن را به خوبی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a method for selecting the constrained shortest path problem using logical cuts

نویسندگان [English]

  • Sajad Moradi
  • Gholamreza Karamali
Shahid Sattari University of Aeronautical Engineering, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Shortest path problem is one of the practical issues in optimization, and there are many efficient algorithms in this area. In this issue, a network of some nodes and arcs is considered in which, each arc has a specific parameter such as distance or cost. The main objective is to find the shortest or least costly route between two distinct points. By considering an additional parameter and adding a new limitation, as a capacity constraint, the problem will be closer to the real world condition. This extended issue is known as the constrained shortest path problem and has a higher complexity order and practical algorithms are needed to solve it. In this study, an effective algorithm is presented that obtains the optimal solution within a short time. In this method, a repetitive pattern is used so that, in each iteration, the relaxed model, after adding a logical cut, is solved. The results of the implementation of the proposed algorithm on different networks show its efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network
  • Constrained routing
  • Relaxed model
  • Solution Algorithm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398
  • تاریخ دریافت: 18 خرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1398
  • تاریخ پذیرش: 15 مرداد 1398