توسعه‌ی یک مدل ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین چابک با استفاده از کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه در محیط عدم‌قطعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، ایران.

چکیده

انتخاب مناسب تأمین‌کنندگان و مدیریت موثر روابط با آن‌ها، فاکتوری کلیدی در افزایش رقابت‌پذیری شرکت‌ها است. در این راستا پیاده‌سازی انتخاب تأمین‌کننده در زنجیره‌ی تأمین به‌عنوان یک مسئله‌ی مهم مورد‌ توجه قرار گرفته است و تصمیم‌گیران را به این سمت سوق می‌دهد که از روش‌های معتبر برای انتخاب تأمین‌کننده استفاده کنند. انتخاب تأمین‌کننده‌ی مناسب، به‌طور قابل توجهی هزینه‌های خرید مواد اولیه و زمان انتظار تا رسیدن محموله‌ی سفارش شده را کاهش می‌دهد؛ هم‌چنین موجب بالا رفتن سطح رقابت‌پذیری مؤسسه می‌شود. ما در این پژوهش به توسعه‌ی یک مدل ارزیابی عملکرد تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین چابک با استفاده از کارت امتیازی متوازن و روش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه در محیط عدم‌قطعیت می‌پردازیم. ابتدا به کمک روش DEMATEL روابط علی و معلولی منظرها و شاخص‌های اصلی را تعیین می‌نماییم، سپس با روش ANP فازی، وزن زیرشاخص‌ها را محاسبه می‌کنیم و در نهایت نیز با بهره‌گیری از ساختارVIKOR  توسعه‌یافته، به ارزیابی نهایی تأمین‌کنندگان شرکت پاکشو می‌پردازیم. هم‌چنین شاخص‌های چابک را نیز ملاک عمل و تصمیم قرار می‌دهیم. در این تحقیق پنج تأمین‌کننده‌ی اصلی شرکت پاکشو مورد ارزیابی قرار گرفته ‌است که در نهایت شرکت GOLDEAST و شرکت ZHENGDA به ترتیب دارای بهترین و ضعیف‌ترین عملکرد می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of Suppliers Performance Evaluation model in Agile SCM sing BSC and MCDM in Uncertain Environment

نویسندگان [English]

  • Soroush Avakh Darestani
  • Neda Behboodi
Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Islamic Azad University, Qazviin branch, Iran.
چکیده [English]

Proper selection of suppliers and effective management of relationships with them is a key factor in increasing the competitiveness of companies. In order to implement this philosophy, the supplier's choice in the supply chain is considered as an important issue and leads decision-makers to use valid techniques and methods to select the supplier. Choosing the right supplier will significantly reduce the cost of purchasing the raw materials as well as the waiting time until the ordered cargo arrives; it also increases the level of competitiveness of the company. In this research, a performance evaluation model for suppliers in the agile supply chain is developed using a balanced scorecard and multi-criteria decision-making methods in the uncertainty environment of Pakshu Company. In this research, using the DEMATEL method, we first determine the causal relationships of the main perspectives and indicators. Then, using the ANP method, we calculate the sub-indices weight, and finally, using the developed VIKOR method, we will evaluate the final evaluation of the suppliers of Pakshu companies. Also, agile indicators were the criteria for action and decision. In this research, five major suppliers of Pakshoo have been evaluated. Ultimately, GOLDEAST is the best performing company and ZHENGDA has the weakest performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier performance evaluation
  • Fuzzy
  • Multi Criteria Decision Making
  • Balanced Scorecard