انتخاب شرکت مشاور در پروژه استقرار مدیریت دانش در صنعت بانکداری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی فازی (مطالعه موردی: بانک شهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

2 دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

شرکت‌های مشاوره مدیریت نمونه‌ای از سازمان‌های متمرکز بر دانش هستند که مشکلات هر یک از مشتریان خود را بر اساس نیازی که دارند، حل می‌کنند. از آنجا که این مشتریان دارای حرفه، موقعیت و مسائل مختلف هستند و از طرفی الگوی موثری نیز برای مدیریت، انتقال و جمع‌آوری دانش در این‌گونه شرکت‌ها ارائه نشده است، بنابراین ضرورت برای ارزیابی و انتخاب بهترین شرکت در میان این شرکت‌ها احساس می‌شود. هدف از این مطالعه تلفیق تئوری با عمل و بحث در مورد ارزیابی و انتخاب شرکت برتر در میان شرکت‌های مشاوره مدیریت برای استقرار مدیریت دانش در صنعت بانکداری است. بدین منظور، با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی، به ارزیابی و انتخاب شرکت‌ مشاور برتر در پروژه استقرار مدیریت دانش در بانک شهر پرداخته شده است. بر این اساس، ابتدا با بکارگیری روش ANP فازی به اولویت‌بندی معیارهای تصمیم‌گیری جهت انتخاب شرکت برتر مشاور در پروژه استقرار مدیریت دانش پرداخته شده و سپس با استفاده از تکنیک مالتی‌مورای فازی به اولویت‌بندی و انتخاب شرکت برتر در میان 4 شرکت منتخب، در پروژه استقرار مدیریت دانش در بانک شهر پرداخته شده است. نتایج نشان داد، شرکت مشاوران توسعه آینده شرکت برتر در حوزه استقرار مدیریت دانش در بانک شهر می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selection of consulting corporation in establishment of knowledge management project in banking industry by applying multi-criteria decision-making fuzzy-hybrid (A case study: Bank Shahr)

نویسندگان [English]

  • ehsan vaezi 1
  • mehdi memarpour 2
  • mohammad khalilzadeh 3
1 Islamic Azad University of Parand
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

Management consulting firms focused on student organizations are an example of the difficulty of each of our customers that are based on the need to resolve addressing.Since these customers with professional, location and different issues are also effective model for management, knowledge transfer and collection is not provided in these firms,Therefore, to evaluate and select the best companies among the firms felt.The aim of this study integrating theory with practice and discuss the evaluation and selection of top management consulting firms for establishment of knowledge management in the banking industry.For this purpose, multi-criteria decision making using a combination of techniques, evaluation and selection of top consulting firms in projects of knowledge management in the Bank Shahr.Accordingly, the ANP method by using fuzzy decision-making Prioritization criteria for selecting the top consultant in the project is the establishment of knowledge management And then using the technique of multi-Murray Fuzzy Prioritization and selection of top 4 companies among elected in the establishment of knowledge management projects in the city's banks. The results showed that the future development of the top consultants in the field of knowledge management at Bank Shahr

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Criteria Decision Making
  • Fuzzy
  • Knowledge Management
  • Bank Shahr