انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین سبز (پایدار) جهت خرید رنگ مورد نیاز خط کشی ها مطالعه موردی: معاونت حمل و نقل و شرکت مهندسی نیک اندیش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد- دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد - دانشگاه شیراز- شیراز- ایران

2 گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، واحد نجف آباد ، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسبترین تأمین کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره تأمین مورد توجه قرار گرفته است.حال اگر پارامترهای مهمی چون توجه به توسعه پایدار (سبز)نیز برای ادامه فعالیت حائز اهمیت باشد انتخاب به سادگی نخواهد بود . امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره ی تأمین چشم پوشی کند و انتظار بقا داشته باشد. در این مقاله به شناسایی مهم ترین معیارها در فرآیند تصمیم گیری استراتژیک بر پایه ی مدیریت زنجیره تامین سبز جهت انتخاب تامین کنندگان برای خرید رنگ مورد نیاز جهت اجرای خط کشی مناطق مختلف شهرداری اصفهان پرداخته شده است. لذا در این پژوهش با استفاده از معیارهای تصمیم گیری با استفاده از روش TOPSIS اولویت و رتبه شرکت های تولید کننده رنگ مشخص گردید . با تهیه پرسشنامه و مصاحبه ای این رتبه بندی صورت پذیرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به این نظر که دیدگاه های متفاوت در فهم مباحث توسعه پایدار و عوامل زیست محیطی بین کارفرمایان وجود دارد و اتخاذ مدیریت زنجیره تامین سبز با مزایای درون سازمانی چندان همراه نمی باشد، بیشتر خرید بر اساس پارامترهای همچون قیمت است و فشارهای مدیریت کلان می تواند عامل موثربرای این گرایش به استراتژی زیست محیطی محسوب شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Choose suppliers in the supply chain green (sustainable) required to purchase color surface marking Case Study: Department of Transport and Engineering Company Nik Andish

نویسندگان [English]

  • Nima Nilforoushan 1
  • Ahmad Reza Tahanian 2
1 PHd Student in Economic- Economic Faculty- shiraz-iran
2 Department of Industrial Engineering Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Esfahan, Iran
چکیده [English]

In recent decades, how to determine the best supplier as a strategic factor in the supply chain is considered. If the parameters such as the development of sustainable (green) will also continue to be important for selection will not be easy. Today, no company can ignore the supply chain management and is expected to survive.
In this paper to identify the most important criteria in the process of strategic decision-making based on green supply chain management to select the suppliers to buy paint for the implementation of different parts of the Isfahan Municipality has been lining.
In this study, using decision criteria used to rank priority TOPSIS production companies were highlighted. Preparing a questionnaire and an interview with The ranking has been done. The results showed that due to the fact that different perspectives in understanding the issues of sustainable development and environmental factors exist between employers and the adoption of green supply chain management with the benefits of inter-organizational and is so much buy based on the parameters of price and stress management can be a macro environmental strategy is effective it tends to be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green supply chain
  • Supplier selection
  • sustainable development
  • TOPSIS