انتخاب بهترین مکان جهت ادغام و جابجایی دو درمانگاه بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان با استفاده از روش تاپسیس فازی

نوع مقاله: مقاله کاربردی

نویسندگان

1 کارشناس آموزش و پژوهش بهداشت و درمان صنعت نفت اصفهان

2 کارشناس دفتر برنامه ریزی پژوهشکده علوم و فناوری زیردریا

چکیده

هدف ‌این مقاله استفاده از روش تاپسیس فازی از روش‌های تصمیم‌گیری با معیارهای‌چندگانه، جهت انتخاب ‌بهترین گزینه جهت ادغام و جابجایی دو درمانگاه بهداشت ودرمان صنعت نفت اصفهان از میان گزینه های موجود می‌باشد. درابتدا‌ی این پژوهش دوگزینه جهت ارزیابی براساس روش رضایت بخش شمول تعیین شده است. سپس با‌تشکیل تیم تصمیم گیری، شاخص‌های ‌ارزیابی تاثیرگذار بر انتخاب مکان مناسب یک درمانگاه تعیین و وزن هر کدام بدست آمده است. در ادامه‌‌ ارزش شاخص ها برای هر گزینه با نظر تیم تصمیم گیری و به صورت ‌کیفی برآورد شده‌ و نهایتا با استفاده از روش تاپسیس فازی، گزینه برتر مشخص شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش صرفا براساس نظرسنجی انجام شده در بازه زمانی فروردین ماه 1395 در بهداشت و درمان نفت اصفهان می باشد. نوآوری‌این مطالعه ارائه رویکردی‌ فازی از تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه جهت تعیین‌ مکان مناسب درمانگاه در سازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selection the Optimum Place for Esfahan PIHO Clinic By Fuzzy TOPSIS

نویسندگان [English]

  • Meysam Azimian 1
  • Abbas Miranzadeh 2
چکیده [English]

The Goal of this research is using of Fuzzy TOPSIS, one of the method of multi attribute decision making (MADM), for Selection the Optimum Place for Esfahan PIHO Clinic from exist options.
In this research, after organizing a decision making team and identification of indexes may influence the clinical processes, the PIHO Clinic options were weighted by Fuzzy TOPSIS approach. Firstly, two options were selected for evaluation by Satisfying Method. Then indices for evaluating options were estimated by defining the indices for evaluating each one, determining their relative status to indices and fuzzy TOPSIS method. The results are only assigned for a particular time section and under controlled organization. The main conclusion is shown, using this method may invoke as a useful management tool for organization decisions. The invention seen in this paper is an integrated method of Fuzzy and MADM to selection the best place for clinic in Petroleum Industry Health Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi-Attribute Decision Making (MADM)؛ Fuzzy TOPSIS
  • Location