انتخاب محل مناسب جهت احداث کارخانه سیمان با استفاده از روش LINMAP، با مطالعه موردی در سه حوزه صنعتی استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 صنایع، فنی و مهندسی، آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 عضو هیئت علمی

چکیده

با درنظر گرفتن روند رو به رشد مصرف و تقاضای سیمان در کشور، احداث کارخانه های سیمان متناسب با توسعه بازار ضروری به نظر می رسد و یکی از عوامل مهم در سودآوری شرکت ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش آنست که چگونه می توان محلی مناسب را جهت احداث کارخانه سیمان با استفاده از روش  LINMAP ارائه نمود. در ابتدا به جمع آوری داده ها و تحلیل بر روی آن ها پرداخته شد. سه حوزه صنعتی از استان اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شد و الگو در آن آزمون شده است. به این منظور پرسشنامه ای با 8 معیار و با نظر چند نفر از خبرگان صنعت سیمان طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش شامل محل های کاندید جهت احداث کارخانه سیمان بوده است. یافته های عمده حاکی از آنست که معیارهای شرایط زیست محیطی و دسترسی به نیروی کار به ترتیب با وزنهای 0.862 و 0.138 برای تصمیم گیری انتخاب شده اند. همچنین، حوزه‌های مهیار با رتبه 1 و امین آباد و نطنز با رتبه 2 به ترتیب برای برنامه های توسعه به مدیران پیشنهاد شده اند. در پایان این پژوهش بحث تحلیل حساسیت نیز، انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Selecting a site for construction of Cement factory using LINMAP a case study in three areas of Isfahan Industry

نویسندگان [English]

  • roshanak motofakerfard 1
  • hadi shirouyehzad 2
1 industries, technical and engineering, Islamic Azad, Najaf Abad, Iran
چکیده [English]

The main objective of this research is, how can suitable place to build a cement factory using LINMAP provided. At first, data collection and analysis was performed on them. Industrial three areas of Isfahan province were selected as the test model was. For this purpose, a questionnaire with 8 standard was designed with a few experts cement industry. The study population consisted of a candidate site for the construction of a cement factory was. Major Findings indicate that measures environmental conditions and access to the labor force weights respectively 0.862 and 0.138 have been selected for decision-making. Also, Mahyar areas with Rank 1 and Rank 2 in the order of Aminabad and Natanz has been proposed for development programs to managers. Finally, our study also discussion of sensitivity analysis was performed.
The main objective of this research is, how can suitable place to build a cement plant using the method presented LINMAP

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factory location
  • MCDM
  • LINMAP