ارزیابی تأمین کنندگان خدمات لجستیکی با رویکرد یکپارچه فرایند تحلیل‌‌سلسله ‌مراتبی گروهی و تصمیم‌گیری گروهی بردا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علوم تحقیقات تهران

2 دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

انتخاب بهترین تأمین‌کننده برای برون‌سپاری خدمات لجستیک در سازمان‌های بزرگ همواره از مهمترین تصمیم‌گیری‌های مدیریتی است که با بهره‌وری سازمان در ارتباط مستقیم است. پژوهش‌های بسیاری برای کمک به تصمیم‌گیرندگان در این زمینه انجام گرفته است. در این پژوهش با توسعه روشی تلفیقی از دو تکنیک شناخته شده فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی و تصمیم‌گیری گروهی بردا برای ارزیابی تأمین کنندگان خدمات لجستیک، تصمیم‌سازی می‌گردد. در ابتدا برای سهولت و دقت بیشتر در اخذ نظرسنجی کیفی، نظرات 5 تصمیم‌گیرنده اصلی با اهمیت یکسان به صورت مقایسات زوجی معیارها، زیر‌معیارها و گزینه‌ها در سازمان مورد مطالعه، اخذ گردیده و با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی اوزان هر یک به تفکیک محاسبه شده است. سپس از اوزان حاصل برای رتبه بندی های گزینه‌های مورد نظر بر اساس معیارهای اصلی سطح یک در روش تصمیم‌گیری گروهی بردا بهره گرفته شده است. در پایان مدل برنامه ریزی خطی تخصیص تشکیل گردیده و از حل آن رتبه بندی نهایی سه گزینه مورد نظر انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of logistics service supplier with integrated approach of group Analytical Hierarchy Process and Borda group decision making

نویسندگان [English]

  • seyed esmaeil najafi 1
  • reza Behnood 2
  • mojtaba omidi rakavandi 2