نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مسئول مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.

10.22105/dmor.2022.348658.1626

چکیده

هدف: طراحی مدل/رویکرد مناسب برای مساله تصمیم‌گیری (به‌ویژه تصمیم‌های استراتژیک) در فضایی که با پیچیدگی و عدم‌قطعیت همراه است همواره یکی از اهداف پژوهش‌گران بوده است. هدف این پژوهش نیز پیشنهاد رویکردی است که قادر باشد ضمن درنظر گرفتن ابعاد فوق، پاسخ مناسبی برای چالش انتخاب گزینه برتر در رویکرد ماتریسی تحلیل استواری ارایه دهد.

روش‌شناسی پژوهش: دراین پژوهش، با تبدیل درایه‌های ماتریس تصمیم تحلیل استواری به عناصر فازی مردد و با استفاده از تابع امتیاز، گزینه برتر شناسایی می‌شود.

یافته‎ها: پیاده‌سازی رویکرد پیشنهادی در چهار مساله مختلف که در پژوهش‌های پیشین با چالش انتخاب گزینه برتر مواجه شده بودند نشان داد با بهره‌گیری از عناصر فازی مردد می‌توان به پاسخ مناسب‌تری دست یافت.

اصالت/ارزش افزوده علمی: توسعه رویکرد ماتریسی تحلیل استواری به‌منظور برطرف کردن مساله انتخاب استراتژی در شرایط برابری میزان استواری گزینه‌ها.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The use of hesitant fuzzy sets to solve the problem of choosing a strategy in uncertain conditions

نویسنده [English]

  • Seyyed Ahmad Edalatpanah

Head of Research Center, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Designing an appropriate model/approach for decision-making (incredibly strategic decisions) in a complex and uncertain environment has always been one of the researchers' goals. This study proposes a method that can consider the above dimensions and provide a suitable answer to the challenge of choosing the best option in the Matrix Approach to Robustness Analysis.Methodology: In this research, the superior option is identified by converting the matrix elements of the robustness analysis into hesitant fuzzy elements and using the score function.Findings: Implementation of the proposed approach in four different problems that in previous studies faced with the challenge of choosing the best option showed that a more appropriate answer could be achieved using hesitant fuzzy elements.Originality/Value: Developing the matrix approach to robustness analysis to solve the problem of choosing a strategy regarding equal stability of options.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy Selection
  • Robustness Analysis
  • Decision-Making
  • Hesitant Fuzzy Sets
  • Uncertainty