نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

2 مدیر گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

3 گروه ریاضی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

10.22105/dmor.2021.294520.1442

چکیده

هدف: طراحی یک شبکه لجستیکی یک مسئله استراتژیکی و حیاتی است که بستر بهینه ای برای مدیریت موثر و کارآمد زنجیره تأمین فراهم می کند. بدین منظور در این مقاله یک شبکه زنجیره تأمین دو کاناله حلقه بسته پایدار چند رده ای، چندمحصولی و چند دوره ای و چندهدفه با در نظر گرفتن فناوری سیستم شناسایی فرکانس رادیویی طراحی شده است. این مدل به طور همزمان به دنبال حداکثر کردن سود و مسئولیت اجتماعی شبکه زنجیره تأمین است، در حالی که تأخیر کل در زمان تحویل و آلودگی های زیست محیطی را به حداقل می رساند. همچنین چون مدل‌های قطعی برای فهم پیچیدگی‌های کاربردهای دنیای واقعی ناتوان هستند بنابراین در این مقاله به عدم قطعیت های سیستمی و محیطی نیز پرداخته شده است.

روش‌شناسی پژوهش: در این مطالعه برای مقابله با عدم قطعیت پارامترها از تکنیک بهینه سازی استوار تصادفی مبتنی بر سناریو، و به دلیل چند هدفه بودن مدل از روش بهینه سازی اپسیلون محدودیت تعمیم یافته برای رسیدن به بهترین موازنه بین اهداف استفاده شده است.

یافته‎ها: نتایج حاصل این مطالعه نشان دهنده این است که این مدل پیشنهادی و رویکرد حل آن از کارآمدی قابل قبولی برخوردار می باشند.

اصالت/ارزش افزوده علمی: به طور کلی مدل پیشنهادی شامل فرمول بندی های ریاضی در حالت قطعی و استوار است که اجازه می دهد چندین ویژگی پیچیده ذکر شده در متن فوق به همراه در نظرگرفتن کانال های فروش مستقیم و غیرمستقیم و مراکز تعمیر و مشتریان ثانویه طرحی جدید از یک زنجیره تأمین حلقه بسته را ایجاد نماید که می تواند ابزاری عالی برای مدیران و متخصصان با کاربرد گسترده به ویژه از منظر استراتژیک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Robust design of an agile sustainable closed-loop supply chain network with different sales channels

نویسندگان [English]

  • elham kouchaki tajani 1
  • Armin Ghane Kanafi 2
  • Maryam Daneshmand-Mehr 1
  • Ali-Asghar HoseinZadeh 3

1 Department of Industrial Engineering, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

2 Head of Department of Mathematics, Islamic Azad University, Lahijan Branch

3 Department of Mathematics, Lahijan Branch, Islamic Azad University, Lahijan, Iran

چکیده [English]

Purpose: Designing a logistic network is a vital and strategic issue that provides the optimal platform for effective and useful management of the supply chain. For this purpose, in this paper, a multi-echelon, multi-product, multi-period, and multi-objective sustainable dual-Channel closed-loop supply chain network has been designed taking into account the technology of RFID. Simultaneously this model seeks to maximize the profits and social responsibility of the supply chain network while it minimizes the whole delay in delivery time and environmental pollution. Also, because definitive models are incapable of understanding the complexities of real-world applications, so this paper also addresses systemic and environmental uncertainties.

Methodology: In this study, the scenario-based stochastic robust programming optimization technique is used to deal with the uncertainty of the parameters and to deal with the uncertainty of the parameters, and due to the multi-objective model, the generalized constraint Epsilon optimization method is used to achieve the best balance between the objectives.

Findings: The results show that this model has acceptable efficiency that due to the uncertainty of some parameters.

Originality/Value: the proposed model includes mathematical formulas in a certain and robust state that allows the establishment of several complicated characteristics in the above text along with direct and indirect selling channels and repairing centers and secondary costumers create the new design of supply chain that can be a supreme model for the managers and professionals with the wide application especially from a strategic view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-loop supply chain
  • Radio Frequency Identification (RFID)
  • robust optimization
  • Sales channels