نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22105/dmor.2021.278207.1343

چکیده

چکیده

شرایط پیچیده حاکم بر صنایع و افزایش روز افزون هزینه های تجهیزات و ماشین آلات تولیدی و رقابت پذیری در کسب سهم بازار، نقش و اهمیت برنامه ریزی تولید و نگهداری و تعمیرات با دیگر بخشهای صنعت را نشان می دهد. این مسئله همواره از دغدغه های مدیران واحد های تولیدی صنعتی در دنیا بوده است. یکپارچه سازی این گونه تصمیمات در راستای کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت می تواند گام های اساسی را ایجاد نماید. حفظ و ایجاد در تداوم فعالیتهای تولیدی در گرو برنامه ریزی دقیق و صحیح فعالیتهای تولید و نگهداری و تعمیرات و چگونگی پشتیبانی از این فرآیندها می باشد. نیاز به یکپارچگی و پیوستگی در برنامه ریزی هم زمان اینگونه از فعالیتها باعث عدم دوباره کاری ها و موازی کاری ها و موانع و تاخیرات و ناهماهنگی ها در سطوح مختلف تولید می شود. در این تحقیق یک مدل ریاضی دو هدفه برنامه ریزی تولید و تعمیرات با محدودیت منابع، در شرایط عدم قطعیت ارائه شده است. نتایج حاصل از مقایسه حل دقیق و فرا ابتکاری نشان از بهبود در تولیدات شرکت و استفاده بهینه از منابع مادی و انسانی شده است. همچنین تحلیل حساسیت انجام‌شده نشان‌ می‌دهد که نرخ خرابی ماشین قبل و پس از نگه‌داری و تعمیرات پیشگیرانه ، تاثیر بسیار زیادی روی مقدار تابع هدف مدل ریاضی دارد. نتایج نشان می‌دهد که متوسط خطای الگوریتم مورچه تنها 3 درصد می‌باشد. این در حالی است که متوسط زمان حل در گمز 45 هزار ثانیه است درصورتی‌که متوسط زمان حل الگوریتم مورچه حدود 354 ثانیه می‌باشد. این موضوع نشان می‌دهد که الگوریتم مورچه با صرف زمان بسیار کمتری، مقدار خطای بسیار اندکی دارد و لذا کارایی این روش حل به خوبی قابل تبیین است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Provide a hybrid model of two production scheduling objectives, with limited resources with a preventive maintenance approach

نویسندگان [English]

  • Tahmourth sohrabi 1
  • mohammd sharifzadegan, 1
  • Ahmad Jafarnejad Chaghoshi,, 2

1 Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Department of Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract

The complex conditions prevailing in the industries and the increasing costs of production equipment and machinery and competitiveness in gaining market share, show the role and importance of production planning and maintenance and repairs with other parts of the industry. This issue has always been a concern of managers of industrial production units in the world. Integrating such decisions can take fundamental steps to reduce costs and increase quality. Maintaining and creating the continuity of production activities depends on accurate and correct planning of production, maintenance and repair activities and how to support these processes. The need for integration and coherence in the simultaneous planning of such activities causes a lack of rework and parallel work and obstacles and delays and inconsistencies at different levels of production. In this research, a two-objective mathematical model of production planning and repairs with limited resources is presented in conditions of uncertainty. The results of comparing accurate and meta-innovative solutions show the improvement in the company's products and the optimal use of material and human resources. Sensitivity analysis also shows that the failure rate of the machine before and after preventive maintenance and repairs has a great impact on the value of the objective function of the mathematical model. The results show that the average error of the ant algorithm is only 3%. This is while the average solving time in Gomz is 45,000 seconds, while the average solving time of the ant algorithm is about 354 seconds. This shows that the ant algorithm has a very small amount of error with much less time and therefore the efficiency of this solution method can be well explained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Production planning
  • preventive maintenance
  • mathematical model
  • multi-objective ant algorithm