نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش آمار دانشگاه یزد

2 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه یزد

10.22105/dmor.2021.283442.1392

چکیده

در این پژوهش مدل‌های آرچ و گارچ به منظور محاسبه شاخص ارزش در معرض خطر برای داده‌های مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان در یک فاصله زمانی مشخص مورد بررسی محاسبه شده است و سپس با معرفی توزیع لوماکس دوطرفه به برآورد شاخص ارزش در معرض خطر با استفاده از مدل گارچ پرداخته‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که مدل گارچ با استفاده از توزیع لوماکس دوطرفه، شاخص ارزش در معرض ریسک را واقع گرایانه‌تر از توزیع نرمال، تی استیودنت و توزیع خطای تعمیم یافته برای کلیه سطوح اطمینان ایجاد می‌کند. لذا یک توزیع بسیار مناسب برای مدل سازی چولگی و کشیدگی در سری بازده مالی است. هدف اصلی در مطالعه این توزیع، پیشنهاد شاخص جدید ارزش در معرض ریسک با توزیع جدید چوله و دم سنگین برای دست‌یابی به پیش‌بینی‌های واقعی‌تر شاخص ارزش در معرض خطرنسبت به سایر مدل‌های شناخته شده شاخص ارزش در معرض خطراست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Estimation of Value at Risk (VaR) index of Mobarakeh steel company using two-sided Lomax GARCH model

نویسندگان [English]

  • Rasool Roozegar 1
  • Samane Arkia 2

1 Department of Statistics, Yazd University, Yazd, Iran

2 Department of Applied Mathematics, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

In this study, Arch and GARCH models have been studied to calculate the risk index for data related to Mobarakeh Steel Company of Isfahan in a specific time interval and then by introducing a two-way Lomax distribution to estimate the risk value index. We have used the GARCH model. The results show that the GARCH model uses a two-way Lomax distribution to create a more realistic value-at-risk value index than the normal, T-student, and generalized error distributions for all confidence levels. Therefore, it is a very suitable distribution for modeling both skewness and extra strain in the financial return series. . This distribution was first introduced by Lomax in 1954, and the main purpose of studying this distribution was to propose a new value-at-risk index with a new skewed-heavy distribution to achieve more accurate predictions of the value-at-risk index than other known index models. Value is at risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ARCH
  • GARCH
  • Value at Risk Index
  • Two-sided Lomax Distribution
  • Financial return