نوع مقاله : مقاله کاربردی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حسابداری، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران.

10.22105/dmor.2021.268783.1304

چکیده

تشابه ریسک یکی از مدل‌های انتخاب سبد سهام می‌باشد که پس از بحران مالی آمریکا در سال 2008 مورد توجه بسیار قرار گرفته است. فلسفه این مدل اختصاص تا حد یکسان ریسک سبد بین دارایی‌های تشکیل دهنده آن می باشد. در پژوهش حاضر مدل انتخاب سبد سهام ترکیبی تشابه ریسک و تحلیل عاملی بر پایه تغییر رژیم مارکوف معرفی می‌شود. تغییر رژیم مارکوف کمک می کند تا ماتریس کواریانس موجود در تابع هدف مدل تشابه ریسک به کمک تحلیل عاملی وابسته یه متغیر حالت برآورد شود. بر این اساس در ابتدای هر دوره سرمایه‌گذاری متغیر حالت مشخص و بر اساس آن ماتریس کواریانس دارایی‌ها محاسبه می‌شود و در مدل تشابه ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد. سبد سهام نمونه‌ای پژوهش متشکل از 8 صنعت (بعنوان دارایی های سبد) از بورس اوراق بهادار تهران در بازه 1390 تا 1399 نشان می دهد که مدل ترکیبی پژوهش نسبت به مدل‌های متداول میانگین-واریانس و برابری وزن، نسبت شارپ بالاتری دارد و در افت‌های بازار نسبت به دو مدل مذکور مقاوم‌تر است و زیان کمتری تولید می‌کند. از این رو به سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز پیشنهاد می‌شود تا از این مدل انتخاب سبد سهام بعنوان پوششی برای مواجه با ریزش‌های شدید بازار استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

portfolio selection with a combination of Risk parity model and factor analysis under Markov regime-switching property

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Mirmohammadi 1
  • Mehdi Madanchi zaj 2
  • Hossein Panahian 1
  • Hossein Jabbary 3

1 Department of Management, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.

2 Department of Financial Management, Electronic Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Department of Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran.

چکیده [English]

Risk parity is one of the stock portfolio selection models that has received a lot of attention since the US national financial crisis in 2008. The philosophy of this model is to allocate an equal amount of portfolio risk between the assets. In the present study, the portfolio selection model is introduced which is a combination of risk parity portfolio and factor analysis with the Markov. Regime-switching framework approach. Markov regime switching helps to make the covariance matrix in the objective function of the risk equality model dependent on the state variable and increase the stability of the portfolio. At the beginning of each investment period, the state variable is determined and the asset covariance matrix is calculated based on it and used in the risk equality model. The research portfolio consisting of 8 industries from the Tehran Stock Exchange in the period 1390 to 1399 shows that this portfolio has a higher Sharp ratio than the mean-variance and equally weighted portfolios in market declines , It is more durable and produces less damage. Therefore, risk-averse investors are advised to use this stock portfolio selection model as a risk hedging method to face severe market declines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • portfolio optimization
  • Risk parity portfolio
  • Markov regime-switching
  • Factor analysis