نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22105/dmor.2021.277066.1336

چکیده

امروزه ظهور تکنولوژی بلاک‌چین نحوه انجام معاملات تجاری، اندازه و حوزه‌های مختلف سازمان‌ها را دگرگون ساخته است. یکی از این حوزه‌ها زنجیره تأمین است که دارای ذینفعان متعددی بوده و بلاک‌چین با ویژگی‌های خاص خود پاسخی موثر به چالش‌های متنوع این حوزه است. پیاده‌سازی این تکنولوژی همانند سایر تکنولوژی‌ها دارای چالش‌های زیادی است. از این رو برای استفاده اثربخش از بلاک‌چین، این چالش‌ها باید به‌دقت شناسایی و تجزیه‌وتحلیل شوند تا تأثیرات منفی آنها به حداقل برسند. در این راستا هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های پیاده‌سازی تکنولوژی بلاک‌چین در زنجیره تأمین بر پایه روش BWM بیزین به‌عنوان یکی از نوین‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه گروهی است. در این راستا در ابتدا پس از بررسی ادبیات پژوهش، چالش‌ها شناسایی شدند. سپس با بهره‌گیری از روش BWM بیزین به تعیین اهمیت این چالش‌ها در مورد مطالعاتی پرداخته شد. نتایج حاکی از آن بود که چالش‌های امنیت، فنی و سازمانی به ترتیب مهم‌ترین چالش‌های شرکت در پیاده‌سازی این تکنولوژی هستند. همچنین در بین تمامی زیرشاخص‌های چالش‌های پژوهش، زیرشاخص‌های مقیاس‌پذیری ضعیف، حریم خصوصی/ محرمانه بودن اطلاعات و حملات سایبری به ترتیب از بالاترین اهمیت برخوردار بودند. در انتها بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Challenges of Implementing Blockchain Technology in the Supply Chain: A Bayesian BWM Group-based Approach

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zahra Rajabi kafshgar 1
  • Seyyedeh Fatemeh Aghajani Mir 1
  • Alireza Arab 2

1 MSc of Industrial Management, Faculty of Economics and Administration, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

2 Ph.D. Candidate of Operations Research, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, the advent of blockchain technology has changed the way businesses do business, the size and scope of different organizations. One of these areas is the supply chain, which has many stakeholders, and blockchain, with its unique features, effectively responds to the various challenges in this area. Implementing this technology, like other technologies, has many challenges. Hence, these challenges must be carefully identified and analyzed to minimize their adverse impacts to use this technology effectively. In this regard, the present study aims to identify and prioritize the challenges of implementing blockchain technology in the supply chain based on the Bayesian BWM as one of the newest group multiple attribute decision-making methods. In this regard, first, after reviewing the research literature, the challenges were identified. Then, by using the Bayesian BWM method, the importance of these challenges in the case study was determined. The results showed that security, technical and organizational challenges are the most important challenges for the company in implementing this technology, respectively. Also, among all sub-indicators of research challenges, poor scalability, privacy/confidentiality of the information, and cyberattacks have the most importance, respectively. In the end, based on the research results, practical and future studies suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blockchain
  • challenge
  • multiple attribute decision-making
  • Bayesian BWM
  • Supply chain
  • Scalability