نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran

10.22105/dmor.2021.252716.1237

چکیده

گستردگی کاربرد و اهمیت موجود صنعت جوش و فرصت‌های اقتصادی این صنعت نیازمند به تدوین استراتژی‌های مناسب جهت زمینه‌سازی رشد اقتصادی به عنوان صنعتی استراتژیک به همراه مزیت رقابتی پایدار است. هزینه بالای فرایند جوش قوسی تنگستنی گاز محافظ در صنعت جوش در قبال مزایای کیفیت جوش ممتاز و پیچیدگی کم این فرایند نیازمند مدیریت است. از این‌رو مطالعه و ارزیابی دقیق در استفاده صحیح از منابع مالی فرایندGTAWبسیار ضروری به نظر می‌رسد. مدل‌سازی موجب تصمیم‌گیری کارا به همراه مزیت رقابتی در برنامه‌ریزی استراتژیک می‌شود. امروزه با برنامه‌ریزی می‌توان علاوه بر تحقق اهداف اقتصادی، اهداف و ملاحظات پایداری را نیز کسب نمود. در این پژوهش یک مدل برنامه‌ریزی خطی برای مساله کمینه‌سازی هزینه فرایند جوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ با توجه به شرایط متفاوت اتوماتیک یا دستی توسط اپراتور یا جوشکار ماهر ارایه می‌شود. برای حل مساله و صحه‌گذاری مدل پیشنهادی از نرم‌افزار GAMS استفاده می‌شود. در نهایت جهت بررسی کاربردی بودن مدل به حل و تشریح چهار سناریو مطالعه موردی به همراه تحلیل حساسیت پرداخته می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که از دیدگاه اقتصادی، مدل ارایه شده می‌تواند موجب کاهش هزینه، افزایش بازدهی و رضایت مشتریان ‌شود. رویکرد ارایه شده به بهبود فرایندجوشکاری قوسی تنگستنی گاز محافظ و افزایش بینش مدیریت منتج می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Mathematical Modeling to Minimize Costs of the Gas Tungsten Arc Welding Process

نویسندگان [English]

  • Nazila Adabavazeh 1
  • Mehrdad Nikbakht 1
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 2

1 Department of Industrial Engineering, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 School of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran

چکیده [English]

Extent of an application and importance of a welding industry and economic opportunities of this industry need to develop appropriate strategies to pave the way for the economic growth as a strategic industry with sustainable competitive advantage. The high cost of the gas tungsten arc welding (GTAW) process in a welding industry due to the advantages of excellent welding quality and low complexity of this process requires management. Therefore, careful study and evaluation in the correct use of the GTAW process with financial resources seems to be very necessary. Modeling leads to efficient decision making along with competitive advantage in strategic planning. Today, by planning, sustainability goals and considerations can also be achieved in addition to achieving economic goals. In this study, a linear programming model for the problem of minimizing the cost of the GTAW process according to different automatic or manual conditions is presented by a skilled welding operator. GAMS software is used to solve the problem and validate the proposed model. Finally, to evaluate the applicability of the model, four scenarios of the case study are solved and explained as well as sensitivity analysis. The results show that from an economic point of view, the proposed model can reduce costs and increase efficiency and customer satisfaction. The proposed approach leads to the improvement of the shielded tungsten arc welding process and the increase of management insight.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mathematical model
  • Minimization
  • Cost
  • Gas tungsten arc welding process