نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسنده

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع؛ دانشگاه جامع امام حسین (ع)؛ تهران؛ ایران

10.22105/dmor.2021.235558.1156

چکیده

در نظر گرفتن سیاست‌های نگهداری و تعمیرات (نت) در مدلهای مربوط به مسئله‌ی زمانبندی و تخصیص کارها به ماشین‌آلات، علاوه بر سازگار کردن مدلهای ارائه شده با محیط‌های تولیدی، سبب افزایش کارایی این مدلها در بهینه‌سازی سیستم‌های تولید می‌شود. به همین منظور، در این مقاله یک مدل ریاضی جهت زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با هدف حداقل کردن مجموع وزنی زمان تکمیل کارها، توسعه داده شده است و در آن محدودیت عدم دسترسی به ماشین‌آلات نیز منظور شده است. در این مدل وقفه در کارها مجاز در نظر گرفته شده و زمانهای عدم دسترسی به ماشین‌آلات، به دلیل اجرای برنامه‌های نت پیشگیرانه و اضطراری، به زمان تکمیل کارها اضافه شده است. از آنجایی که مدل ارایه شده دارای پیچیدگی بالایی می‌باشد، جهت حل آن از دو روش فراابتکاری الگوریتم ژنتیک و شبیه‌سازی تبرید استفاده گردیده و عملکرد آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان‌دهنده‌ی برتری روش شبیه‌سازی تبرید نسبت به الگوریتم ژنتیک برای حل این مساله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Unrelated parallel-machine scheduling with preventive and emergency maintenance

نویسنده [English]

  • Saeed Khalili

Ph.D. Student, Industrial Engineering Department, Imam Hossein Compressive University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Considering maintenance strategy in models which schedule and allocate jobs to machines, will make the proposed models compatible with production environments. Furthermore, this will cause higher model efficiency in optimizing the production systems. To this end, a mathematical model for scheduling unrelated parallel machines is developed to minimize total weighted completion times. Also in this approach, availability constraints have been considered, and preemption is allowed. Due to executing preventive maintenance and emergency maintenance programs, machine inaccessible times have been added to job completion times. Since the proposed model has high complexity, in order to solve the problem, two meta-heuristic methods including simulated annealing and genetic algorithm are used. In addition, their performances are compared to each other. The results indicate the superiority of simulated annealing over genetic algorithm for this particular problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unrelated parallel-machine scheduling
  • preventive and emergency maintenance
  • total weighted completion times
  • Metaheuristic Algorithms