نوع مقاله : مقاله پژوهشی - کاربردی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

2 ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

10.22105/dmor.2021.238906.1177

چکیده

مجموعه‌های فازی مردد به عنوان یکی از روشهای مدلسازی عدم قطعیت موجود در عبارات زبانی یا قضاوتهای انسانی کاربردهای روزافزونی در حل مسائل دنیای واقعی دارد. در این مقاله، ابتدا انتگرال چوکوئت اعداد فازی مردد را معرفی خواهیم کرد. سپس، با در نظر گرفتن یک مسئله چندشاخصه و رتبه‌بندی گزینه‌های آن براساس مجموعه‌ای متناهی از معیارها؛ با هدف نزدیک کردن نتایج به واقعیت، دو نوع متداول ارزیابی، یعنی خودارزیابی توسط ارزیاب‌شوندگان و ارزیابی مستقیم تصمیم‌گیرندگان را با هم ترکیب می‌نماییم. درایه‌های ماتریس تصمیم حاصل از ارزیابی ترکیبی، اعداد فازی مردد هستند. با اِعمال انتگرال چوکوئت فازی مردد روی هر سطر این ماتریس امتیاز نهایی گزینه‎ها، که خود عددی است فازی مردد، به دست می‌آید. در پایان، مثالی عددی را به شیوه‌ی گفته شده حل کرده، نتایج را با برخی روشهای حل مرسوم مقایسه؛ اعتبارسنجی روش را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Introducing a new model for evaluating and ranking employees, organizations and solving MADM problems in a hesitant fuzzy environment.

نویسندگان [English]

  • abazar keikha 1
  • Hassan Mishmast Nehi 2

1 Mathematics Department, of Velayat University,, Iranshahr, Iran

2 Mathematics Department, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Hesitant fuzzy sets as one of the methods of modeling uncertainty in linguistic expressions or human judgments have increasing applications in solving real-world problems. In this paper, we will first introduce the Choquet integral (CI) of hesitant fuzzy numbers. Then, considering a multi-attribute problem and ranking its options based on a finite set of criteria; in order to bring the results closer to the reality, we combine two common types of evaluation, namely self-assessment by evaluators and direct evaluation of decision makers. The elements of obtained decision matrix from compound evaluation are hesitant fuzzy numbers. By applying the proposed hesitant CI on each row of this matrix, the final score of the options, which is itself a hesitant fuzzy number, is obtained. Finally, a numerical example will be solved using the above method, comparing the results with some conventional solving methods. We also examine the validation of the method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choquet integral
  • Hesitant fuzzy numbers
  • Alternative ranking
  • MADM problems