نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز ، شیراز، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران

3 کارشناس کنترل پروژه موسسه رهاب، شیراز، ایران

10.22105/dmor.2021.247961.1213

چکیده

صنعت ساخت و ساز سبز در پی توسعه شهرنشینی، رشد جمعیت جهان و افزایش تقاضا برای سازه‌هایی با پایداری بیشتر و سازگار با محیط زیست به وجود آمده است و با توجه به مزایایی نظیر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و منابع، انتشار کمتر گازهای گلخانه‌ای و بهینه‌سازی سلامت ساکنین ساختمان به سرعت گسترش یافته است. توسعه و برنامه‌ریزی شهری مبتنی بر ساختمان‌های سبز نسبت به ساختمان‌های عادی بسیار پیچیده‌تر است و به همین دلیل برنامه‌ریزی دقیق و جامع برای شناسایی عوامل ایجاد ریسک در موفقیت پروژه‌های ساختمان‌های سبز ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی ریسک ساختمان‌های سبز بر اساس یک مطالعه موردی در شهر شیراز انجام شده است. در این راستا، بر اساس نظرات تیم خبرگان متشکل از مهندسین مشاور، طراحان، مجریان، پیمانکاران و همچنین پیشینه پژوهش، 17 عامل به عنوان مهم‌ترین عوامل در ریسک ساختمان‌های سبز شناسایی و در پنج گروه سیاست‌ها و استانداردها، عوامل اقتصادی، عوامل زیست‌محیطی، عوامل مدیریتی و عوامل فنی و کیفیت طبقه‌بندی شده است. ارتباط بین عوامل ریسک و زیرمعیارهای آن با روش دیمتل بررسی و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه‌ای(ANP) رتبه‌بندی عوامل ریسک صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که قوانین دولتی و مراحل تصویب پیچیده، تاخیر پروژه، فقدان بیمه خاص برای مراحل ساخت ساختمان سبز و عدم برآورد دقیق میزان بازده سرمایه گذاری به ترتیب از مهم‌ترین عوامل ریسک در ساختمان‌های سبز است که باید طراحان سیستم شهری با تمرکز بر آن‌ها، موفقیت صنعت نوظهور ساخت و ساز سبز در شهرها را افزایش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The risk evaluation of green buildings using a hybrid procedure of DEMATEL and analytic network process

نویسندگان [English]

  • Naeme Zarrinpoor 1
  • Mohsen Amiri 2
  • Mohammad Hadi Nematolahi 3

1 Department of Industrial Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz,, Iran

2 MSc Student of Project Management, Petroleum University of Technology, Abadan, Iran

3 Project control expert of Rahab Institute, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The green construction industry has been emerged with the urbanization development, the global populatation growth, and growing demand for more sustainable and eco-friendly structures and it has been expanded quickly regarding some benefits such as energy and resources saving, less greenhouse gas emissions, and optimizing the health of residents. The urban development and planning based on green buildings is more complexed compared with the one based on regular buildings, and as a result, it seems necessary to design the accurate and comprehensive planning for identifying risk factors for the success of green buildings projects. This study is presented with the objective of the identification and evaluation of the risk for green buildings based on a real case study in the city of Shiraz. To this end, based on the opinions of experts team including consulting engineers, designers, executors, contractors, and the literature review, 17 criteria are identified as the most important factors and they are classified in 5 groups including policies and standards, economic factors, environmental factors, management factors, and technical and quality factors. The relationship between risk criteria and sub-criteria is studied with DEMATEL procedure and the ranking of risk criteria is done by applying the analytic network process (ANP). The results show that government policies and complicated approval procedures, the project delay, the lack of specific insurance for green buildings and the lack of accurate estimation of investment returning are the most important risk factors of green buildings that urban designers must focus on them to increase the successes of the new emerging green construction industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green building
  • Environment
  • Risk Assessment
  • Multi-criteria decision-making approaches