تعداد مقالات: 84
4. تعیین بهره‌ورترین اندازه مقیاس واحد تولیدی با استفاده از فرآیند دومرحله‌ای بر اساس سطح تقاضا

دوره 2، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 107-115

عباسعلی نورا؛ فرانک حسین زاده سلجوقی؛ مریم خدادادی


5. مساله حمل و نقل سه بعدی با هزینه ثابت با متغیر‌های فازی نوع-2

دوره 2، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 179-194

علی محمودی راد؛ مرضیه صالحی دره باریک؛ روح الله تقاعدی


6. حل مسائل بهینه‌سازی غیرخطی از روش بهینه‌سازی نلدرمید

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

اژدر سلیمانپور باکفایت


9. رتبه‌بندی سیستم های رأی گیری با استفاده از منطق فازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-324

سید حمزه میرزایی


11. پیش‌بینی و شناسایی شرکت‎های با احتمال ورشکستگی بالا در بورس تهران (تحلیل متفاوتی از مدل‎ها)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 100-111

سید فخرالدین فخرحسینی؛ امید آقایی میبدی


13. مدلسازی فرآیند چند متغیره با استفاده از شاخص کارائی Cpm وزنی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 291-298

امیر پرنیانی فرد؛ حمیدرضا ایزدبخش


18. برآورد پارامتری بیز تجربی شدت ترافیک در سیستم صف M∕M∕1

دوره 2، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 195-204

احمد پوردرویش؛ سید بهادر حسینی بالاجاده


19. تشخیص زمان انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و تحلیل عوامل موثر بر وقوع خرابی

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-23

معین سماک جلالی؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی


22. برنامه‌ریزی درجه دوم فازی با پارامترهای نامنفی: یک روش حل مبتنی‌بر تجزیه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 325-332

نعمت اله تقی نژاد؛ فاطمه باباکردی


24. ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رفتار مالی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 112-125

آی تک دوردی نژاد کر؛ پرویز سعیدی


25. ارائه روشی برای انتخاب کوتاه ترین مسیر مقید با استفاده از برش های منطقی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 209-220

سجاد مرادی؛ غلامرضا کرمعلی