تعداد مقالات: 74
4. تعیین بهره‌ورترین اندازه مقیاس واحد تولیدی با استفاده از فرآیند دومرحله‌ای بر اساس سطح تقاضا

دوره 2، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 107-115

عباسعلی نورا؛ فرانک حسین زاده سلجوقی؛ مریم خدادادی


5. مساله حمل و نقل سه بعدی با هزینه ثابت با متغیر‌های فازی نوع-2

دوره 2، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 179-194

علی محمودی راد؛ مرضیه صالحی دره باریک؛ روح الله تقاعدی


6. حل مسائل بهینه‌سازی غیرخطی از روش بهینه‌سازی نلدرمید

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-10

اژدر سلیمانپور باکفایت


9. رتبه‌بندی سیستم های رأی گیری با استفاده از منطق فازی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 317-324

سید حمزه میرزایی


11. پیش‌بینی و شناسایی شرکت‎های با احتمال ورشکستگی بالا در بورس تهران (تحلیل متفاوتی از مدل‎ها)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 100-111

سید فخرالدین فخرحسینی؛ امید آقایی میبدی


12. ارائه روشی برای انتخاب کوتاه ترین مسیر مقید با استفاده از برش های منطقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1398

سجاد مرادی؛ غلامرضا کرمعلی


13. ارائه یک مدل ریاضی جهت انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با درنظرگیری مسائل کنترل موجودی و قیمت گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1398

امین محمودی؛ فاطمه مجیبیان؛ افروز نوری ثابت


18. برآورد پارامتری بیز تجربی شدت ترافیک در سیستم صف M∕M∕1

دوره 2، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 195-204

احمد پوردرویش؛ سید بهادر حسینی بالاجاده


19. تشخیص زمان انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات و تحلیل عوامل موثر بر وقوع خرابی

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-23

معین سماک جلالی؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی


22. برنامه‌ریزی درجه دوم فازی با پارامترهای نامنفی: یک روش حل مبتنی‌بر تجزیه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 325-332

نعمت اله تقی نژاد؛ فاطمه باباکردی


24. ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رفتار مالی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 112-125

آی تک دوردی نژاد کر؛ پرویز سعیدی


25. روشی برای تعیین مجموعه جواب‌های مسائل بهینه‌سازی غیرمحدب از طریق مسئله‌ی دوگان متناظرشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

نرگس عرب الجدیدی