تعداد مقالات: 98
9. تعیین بهره‌ورترین اندازه مقیاس واحد تولیدی با استفاده از فرآیند دومرحله‌ای بر اساس سطح تقاضا

دوره 2، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 107-115

10.22105/dmor.2018.57317

عباسعلی نورا؛ فرانک حسین زاده سلجوقی؛ مریم خدادادی


10. مساله حمل و نقل سه بعدی با هزینه ثابت با متغیر‌های فازی نوع-2

دوره 2، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 179-194

10.22105/dmor.2018.57823

علی محمودی راد؛ مرضیه صالحی دره باریک؛ روح الله تقاعدی


13. مدلسازی فرآیند چند متغیره با استفاده از شاخص کارائی Cpm وزنی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 291-298

10.22105/dmor.2020.205873.1131

امیر پرنیانی فرد؛ حمیدرضا ایزدبخش


21. ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رفتار مالی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 112-125

10.22105/dmor.2019.176792.1107

آی تک دوردی نژاد کر؛ پرویز سعیدی


24. برآورد پارامتری بیز تجربی شدت ترافیک در سیستم صف M∕M∕1

دوره 2، شماره 3، زمستان 1396، صفحه 195-204

10.22105/dmor.2018.58264

احمد پوردرویش؛ سید بهادر حسینی بالاجاده