موضوعات = الگوهای تصمیم گیری در کسب و کارهای نوین
تعداد مقالات: 8
3. بهینه سازی بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای آنلاین با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

دوره 5، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 167-187

10.22105/dmor.2020.240196.1186

الهام فاضلی ویسری؛ محمد جواد تقی پوریان؛ رضا طاولی؛ قیدر قنبرزاده


7. ادراک استانداردهای گزارشگری مالی و تاثیر آن بر رفتار مالی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 112-125

10.22105/dmor.2019.176792.1107

آی تک دوردی نژاد کر؛ پرویز سعیدی


8. کاربرد تکنیک‎های پژوهش عملیاتی در تصمیمات ساختار سرمایه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 174-182

10.22105/dmor.2019.178717.1110

ندا خواجه فرد؛ مرتضی کاویانی؛ علی سام دلیری