موضوعات = بهینه سازی فازی
تعداد مقالات: 3
1. برنامه‌ریزی درجه دوم فازی با پارامترهای نامنفی: یک روش حل مبتنی‌بر تجزیه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 325-332

نعمت اله تقی نژاد؛ فاطمه باباکردی


3. حل معکوس مسئله 1-میانه با استفاده از آلفا برش فازی

دوره 3، شماره 1، بهار 1397، صفحه 58-71

منا خداقلی؛ اردشیر دولتی؛ علی حسین زاده