مدل‌های مکان‌یابی
1. مسئله مکان یابی سرویس دهنده غیر ظرفیت دار k –کالایی و t-حالتی با هزینه های تصادفی فازی

سپیده تقی خانی؛ فهیمه باروقی؛ بهروز علی زاده

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 249-271

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.243416.1200

چکیده
  در این مقاله، مسئله مکان‌یابی سرویس‌دهنده غیر ظرفیت‌دار -کالایی و -حالتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.  به‎عبارت دقیق‌تر، فرض می‌شود که یک مشتری می‌تواند  کالای متفاوت را در یک شبکه -حالتی تقاضا کند. ابتدا یک فرمول‌بندی ریاضی برای مسئله مکان‌یابی سرویس‌دهنده غیر ظرفیت‌دار -کالایی و -حالتی با هزینه‌های قطعی ارائه می‌شود. همچنین، ...  بیشتر

مدل‌های مکان‌یابی
2. مسئله پوشش کامل در حالت حداکثر سازی پراکندگی مکانی با در نظر گرفتن تسهیلات موجود، محدودیت ظرفیت و هزینه متغیر انتقال

علی نعیمی صدیق؛ امیر امامی؛ مرضیه مظفری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 363-381

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.247977.1217

چکیده
  مسئله پوشش کامل ازجمله مسائل پرکاربرد مکان‌یابی تسهیلات محسوب می‌شود. در این مسئله هدف تعیین p مرکز سرویس به‌گونه‌ای است که با حداقل هزینه‌ استقرار تمام نقاط تقاضا پوشش یابند. این مسائل ماهیت و حوزه‌ عمل گسترده‌ای دارند که هر یک از مدل‌ها با لحاظ‌کردن شرایط خاصی در تکاپوی یافتن جواب بهینه هستند. یکی از این شرایط می‌تواند حالتی ...  بیشتر

مدل‌های مکان‌یابی
3. پیاده سازی روش برنامه ریزی فازی-استوار در مسئله مکان‌یابی-مسیریابی و تخصیص شبکه‌ی چندهدفه‌ی دارو تحت عدم قطعیت

میثم جعفری اسکندری؛ حامد نوذری؛ مهرداد مختاری سقین سرا

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 71-48

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.236652.1162

چکیده
  در این مقاله به طراحی یک شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین دارو با درنظرگرفتن شرایط اجتماعی و فسادپذیری پرداخته شده است. برای ارزیابی مدل ابتدا یک مثال عددی در سایز کوچک طراحی و مدل با 3 روش تصمیم‌گیری (تابع مطلوبیت، معیار جامع و برنامه‌ریزی آرمانی) حل شده است. برای مقایسه‌ی نتایج توابع هدف و جواب‌های کارای به‌دست‌آمده از مدل دو هدفه، از شاخص‌های ...  بیشتر