مدل‌سازی مالی
1. مدل برنامه ریزی چند هدفه برای بهینه سازی پرتفوی مالی واحدهای موسسات مالی و اعتباری: مورد مطالعه بانک کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

روح اله کیانی قلعه نو؛ صادق نیرومند؛ حسین دیده خانی؛ علی محمودی راد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2021.257591.1260

چکیده
  در سالهای اخیر مدلهای متعددی برای سبد سرمایه گذاری پیشنهاد شده است. در بانکها عملیات سرمایه پذیری به موازات سرمایه گذاری انجام می شود. جذب سپرده و پرداخت وام ارکان اصلی سرمایه پذیری و سرمایه گذاری هستند و اساس پرتفوی منابع و مصارف در بانک را شکل می دهند. در این پژوهش در نظر است یک مدل برنامه ریزی چند هدفه طراحی شود که اهداف آن ماکزیموم ...  بیشتر

مدل‌سازی مالی
2. مدل‌‎سازی مدیریت دارایی‌ها –بدهی‎ها‎ در بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان: رویکرد مدل برنامه‎ریزی کسری

معصومه لبافی؛ رویا دارابی؛ فاطمه صراف

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 446-461

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.255392.1252

چکیده
  مدیریت دارایی - بدهی (ALM) فعالیت مهمی‎در برنامه‎ریزی استراتژیک بانک‎ها محسوب می‎گردد و می‎تواند به عنوان یک مسئله بهینه‎سازی در جایی دیده شود که بانک‎ها قصد دارند به اهداف خاص خود دست یابند. هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ریاضی برای بهینه‎سازی دارایی‎ها و بدهی‎های بانک ملی ایران تحت شرایط عدم اطمینان با مدل برنامه‎ریزی ...  بیشتر