بهینه سازی شبکه
1. تشخیص و کلاسه بندی خطا در شبکه های هوشمند با استفاده از فازورهای ولتاژ و جریان

محمد صابری؛ بهزاد تقی پور

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 82-98

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.58265

چکیده
  این مقاله، یک متدولوژی جهت تشخیص و کلاسه‌بندی خطاهای رخ‌داده بر روی خطوط انتقال شبکه‌های قدرت هوشمند ارائه می‌کند. در روش پیشنهادی، فازورهای ولتاژ و جریان توسط واحد اندازه‌گیری فازور (PMU) نصب‌شده در باس ژنراتور، تخمین زده می‌شود و سپس زوایای ولتاژ و جریان معادل به دست می‌آید. این زوایا از طریق تبدیل فوریه سریع) FFT  (آنالیز می‌شوند ...  بیشتر

بهینه سازی شبکه
2. سرویس‌های بهینه کشف منبع در سیستم‌های گرید

جواد پورقاسم

دوره 2، شماره 3 ، زمستان 1396، ، صفحه 205-212

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.58415

چکیده
  همزمان با توسعه جغرافیایی سیستم‌های گرید، ناهمگن بودن و پویایی منابع این سیستم‌ها افزایش می‌یابد. یکی از چالش‌های مهم، انطباق سرویس‌های کشف منبع با محیط‌های توزیع شده، مقیاس‌پذیر و پویا جهت افزایش کارایی سیستم های گرید می‌باشد. در این مقاله، به مکانیسم‌های کشف منبع غیرمتمرکز مبتنی بر شبکه‌های نقطه‌به‌نقطه می‌پردازیم و روش‌های ...  بیشتر

بهینه سازی شبکه
3. برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال چندهدفه در شبکه‌های هوشمند با در نظر‌گیری منابع پاسخگوی بار و امنیت سیستم

محمد صابری؛ مهدی هاتف

دوره 2، شماره 2 ، زمستان 1396، ، صفحه 169-178

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.57753

چکیده
     هدف از برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال (TEP)، یافتن خطوط موردنیاز شبکه با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری است؛ بطوریکه با رعایت شاخص‌هایی امنیتی سیستم، بار آینده به شکلی اقتصادی تامین گردد. با توجه به عدم قطعیت بار، تولیدات پراکنده بادی، منابع پاسخگو به بار و رقابتی شدن بازار برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال با چالش‌هایی مواجه شده ...  بیشتر