تصمیم گیری در کسب و کارهای نوین
1. بررسی عوامل شکست کارآفرینان در کسب و کارهای کوچک و متوسط با استفاده از مدل سازی ساختاری تفسیری و روشهای تصمیم گیری چند معیاره

مصطفی پرتو افکنان؛ پروانه گلرد؛ عبدالله نعامی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 486-491

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.252731.1236

چکیده
  کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نماد توسعه و تحول کسب‌وکار در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه می­باشند که در صورت عدم موفقیت در مسیر شغلی، نیازمند توجه جدی به رفع معضلات می­باشند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عوامل شکست کارآفرینان در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است. این پژوهش یک پژوهش کمی است که ازنظر روش، توصیفی – پیمایشی است ...  بیشتر

تصمیم‌گیری چند شاخصه
2. انتخاب شرکت مشاور در پروژه استقرار مدیریت دانش در صنعت بانکداری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی فازی (مطالعه موردی: بانک شهر)

احسان واعظی؛ مهدی معمارپور؛ محمد خلیل زاده

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 35-58

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2017.50227

چکیده
  شرکت‌های مشاوره مدیریت نمونه‌ای از سازمان‌های متمرکز بر دانش هستند که مشکلات هر یک از مشتریان خود را بر اساس نیازی که دارند، حل می‌کنند. از آنجا که این مشتریان دارای حرفه، موقعیت و مسائل مختلف هستند و از طرفی الگوی موثری نیز برای مدیریت، انتقال و جمع‌آوری دانش در این‌گونه شرکت‌ها ارائه نشده است، بنابراین ضرورت برای ارزیابی و انتخاب ...  بیشتر