کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
تعداد مقالات: 1
1. مدل مفهومی تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 302-316

10.22105/dmor.2018.81215

یوسف بابازاده؛ رضا بابازاده