کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل فرهنگ سازمانی در شرکت گلنور بر اساس مدل دنیسون

دوره 4، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 276-290

10.22105/dmor.2019.199628.1129

زهرا دانش؛ هادی شیرویه زاد؛ نگین برجیس