تصمیم گیری در کسب و کارهای نوین
بررسی کمی ریسکهای سایبری در زنجیره تامین مبتنی بر اینترنت اشیا (صنایع FMCG)

محمد فلاح؛ حامد نوذری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 510-521

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.261431.1281

چکیده
  اینترنت اشیاء یک الگوی نوظهور است که بر اتصال دستگاه‌ها و اشیاء به یکدیگر  برمبنای اینترنت و کاربران متمرکز می‌باشد. این فناوری پایه‌ای برای هوشمند سازی زندگی امروزه انسان‌ها است. در این میان کسب‌وکارها نیز از این امر مستثنی نیستند و می‌کوشند تا با استفاده از این فناوری اینترنت اشیا در راستای هوشمند کردن کسب‌وکار استفاده نمایند. ...  بیشتر