کلیدواژه‌ها = رتبه بندی اعداد فازی
تعداد مقالات: 1
1. برنامه‌ریزی درجه دوم فازی با پارامترهای نامنفی: یک روش حل مبتنی‌بر تجزیه

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 325-332

نعمت اله تقی نژاد؛ فاطمه باباکردی