الگوریتم‌های فراابتکاری
1. پیش بینی سبد بهینه سهام رویکرد الگوریتم فراابتکاری و فرآیند تصمیم مارکوف

سامیران خواجه زاده؛ شادی شاهوردیانی؛ امیر دانشور؛ مهدی معدنچی زاج

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 426-445

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.239616.1183

چکیده
  یکی از جذاب‌ترین حوزه­های تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان بهینه­سازی پرتفوی سهام است. در تصمیم‌گیری به‌منظور سرمایه‌گذاری، دو عامل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و مبنای سرمایه­گذاری می‌باشد. این دو عامل ریسک و بازده هستند و در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه‌گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه‌گذاری با توجه به میزان ...  بیشتر

الگوهای تصمیم گیری در کسب و کارهای نوین
2. بهینه سازی بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای آنلاین با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

الهام فاضلی ویسری؛ محمد جواد تقی پوریان؛ رضا طاولی؛ قیدر قنبرزاده

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 167-187

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2020.240196.1186

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه‌ها و توسعه یک الگو جهت ارائه قوانین بهینه بازاریابی ویروسی در کسب و کارهای آنلاین می‌باشد. یک پژوهش کاربردی و از نظر روش، آمیخته (کمی و کیفی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش در‌بخش کیفی شامل 15 نفر در نسلهای سه‌گانه X، Y و Z (نسل بازاریابی ملینیوم) و در‌بخش کمی شامل 460 نفر از خریداران آنلاین می‌باشد. ابزار گردآوری  ...  بیشتر

تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی مدیریت زنجیره تامین
3. حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم‌های فرا ابتکاری در خدمات بهداشت خانگی

مسعود ربانی؛ مریم توجیدی فرد؛ محمد پرتوی؛ حامد فرخی اصل

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 114-127

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.65276

چکیده
  در دنیای امروز، برطرف کردن نیازهای بهداشتی و درمانی بیماران در منزل دارای فواید متعددی است. با ارائه خدمات درمانی به‌صورت منظم و به‌موقع، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، روند بهبودی بیمار نیز سرعت می­یابد. در این مقاله، یک مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انباره با در نظر گرفتن پنجره زمانی و تقاضای فازی در نظر گرفته‌شده است. این مسئله، ...  بیشتر