کلیدواژه‌ها = قیمت گذاری
تعداد مقالات: 3
1. ارائه یک مدل ریاضی جهت انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین با درنظرگیری مسائل کنترل موجودی و قیمت گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1398

امین محمودی؛ فاطمه مجیبیان؛ افروز نوری ثابت