کلیدواژه‌ها = عوامل اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری صادرات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-163

حسین احمدی؛ امیر نجفی