نویسنده = امیر نجفی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری صادرات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-163

10.22105/dmor.2018.66701

حسین احمدی؛ امیر نجفی