نویسنده = امیر نجفی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر راهبردهای بازاریابی سبز بر عملکرد به‌واسطه‌ی پارامترهای خلق دانش

دوره 3، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 351-358

مهرنوش مقیمی کیا؛ امیر نجفی


2. بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری صادرات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-163

حسین احمدی؛ امیر نجفی