تحلیل پوششی داده ها
مدل جدید تحلیل پوششی داده‌ها دومرحله‌ای فازی با بازده به مقیاس متغیر

محمد جواد گلیج

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1396، ، صفحه 130-146

http://dx.doi.org/10.22105/dmor.2018.54145

چکیده
  یکی از بهترین ابزارها برای بررسی عملکرد واحدها، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها است. تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها، ابزاری برای رتبه‌بندی و شناسایی واحدهای کارا و ناکارا است. ازآنجایی‌که در بسیاری از موارد واحدهای تصمیم‌گیرنده در یک سازمان دارای مقادیر میانی هستند و همچنین در برخی مواقع مقادیر موجود در دنیای واقعی برای ورودی‌ها و خروجی‌ها ...  بیشتر